SharedCare Groningen

06-340 342 47

Voldoet u aan het urencriteria voor gastouders?


Op 10 april 2017 heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. De Rechtbank Breda heeft in 2017 geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. Wel moet je per jaar minimaal 1225 uur in je gastouderbedrijf hebben gewerkt. Uit jouw administratie moet duidelijk blijken dat je aan het urencriterium voldoet. Wanneer je meerdere opdrachtgevers (ouders) hebt, neemt je zelfstandigheid ook toe en kun je inkomen aangemerkt worden als winst uit onderneming. Overleg dit goed met je belastingadviseur!

7 augustus 2017

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Klaverlaan 28 Haren
Postcode: 9753 BN
Telefoon: 050-8507711
Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres