SharedCare Groningen

06-340 342 47

Nieuws

De kosten van uw gastouder in 2019

Ouders met kinderen in de opvang gaan er ook in 2019 op vooruit. De maximale prijs per uur kinderopvang 2019 ten opzichte van 2018:

Soort kinderopvangLeeftijdTarieven per uur in 2018Tarieven per uur in 2019
Dagopvang0-4 jaar€ 7,45€ 8,02
Buitenschoolse kinderopvang4-12 jaar€ 6,92€ 6,89
Gastouderopvang0 – 12 jaar€ 5,91€ 6,15

Gaan uw kinderen

Informatie over het personenregister!

In 2018 is het Personenregister kinderopvangvang van start gegaan. Het register is ontwikkeld om de veiligheid op plekken als kinderdagverblijven en gastouderopvanglocaties zo goed mogelijk te waarborgen. Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt, geen strafblad heeft, bestaat sinds 1 maart 2013 de continue screening. Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Voormalig minister Asscher heeft ingezet

Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW het meetinstrument de ‘Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang’ ontwikkeld. Het boek is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus zelf op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van hun gastouderopvang in kaart kunnen brengen. Het instrument richt zich op de onderdelen

Onderzoek `gastouders in beeld’

Er zijn twee uitgebreide onderzoeken geweest naar de kwaliteit van gastouderopvang. In 2017 is de  kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang vergeleken met die van andere vormen van opvang. U kunt het onderzoek hier lezen.  In 2014 verscheen het 96 pagina tellende rapport “Gastouders in beeld – een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland” van het Kohnstaminstituut. Hieronder vindt u enkele uitspraken

EHBO-cursus van Gastouderbureau SharedCare -Groningen

Onze gastouder volgen jaarlijks de herhalingscursus EHBO onder begeleiding van onze eigen EHBO instructeur. Via de e-learningmodule “Acute zorg bij kinderen” van Nikta en de EHBO praktijkdag voldoen deze EHBO-cursussen en de diploma’s aan de wettelijke eisen voor gastouders. Ook dit jaar worden meerdere EHBO-cursussen georganiseerd.

Zie voor meer informatie EHBO SharedCare

Bij gastouders krijg je persoonlijke aandacht

Cursus `oog voor interactie’

Cursus-oog voor interactie-SharedCareDe training `oog voor interactie’ wordt bij voldoende belangstelling aan gastouders van GOB SharedCare aangeboden.  De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van meerdere huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden worden in de cursus diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. De kracht van de cursus schuilt in de combinatie van

Urencriteria gastouderopvang

Op 10 april 2017 heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. De Rechtbank Breda heeft geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. Wel moet je per jaar 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Klaverlaan 28 Haren
Postcode: 9753 BN
Telefoon: 050-8507711
Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres