SharedCare Groningen

06-340 342 47

Werkwijze en Visie

Onze visie

Hechting speelt een belangrijke rol in een gezonde psychologische ontwikkeling van een kind. Een veilige en affectieve band met een vertrouwd persoon is voor de ontwikkeling van elk kind van groot belang. In onze gesprekken met de gastouder komt het unieke van uw kind ter sprake en staat uw kind en de interactie tussen de gastouder en uw kind centraal. Knelpunten en aandachtspunten worden in een zo vroeg mogelijk stadium besproken. Want niets is belangrijker dan dat een kind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien.

Onze werkwijze

Gastouderbureau SharedCare is een kleinschalig gastouderbureau met gastouders in Groningen en Drenthe. Wij streven ernaar om een gastgezin te zoeken dat zoveel mogelijk past bij de opvoedingsideeën en de wensen van de ouder(s). Andersom is dit ook van toepassing op de bemiddeling van gastouders. Zij moet het gevoel hebben dat ouders en gastkinderen zich bij haar op hun gemak voelen. Is er een klik en is de samenstelling van de kinderen die opgevangen worden verantwoord dan wordt er een koppelingsgesprek geregeld. In het koppelingsgesprek worden afspraken gemaakt die in het eerdere gesprek met de vraag -en de gastouder ter sprake zijn gekomen. Er wordt beoordeeld of de wensen van de ouder(s) en de mogelijkheden van de gastouder bij elkaar aansluiten. Ook worden er praktische afspraken gemaakt over bijv. medicijngebruik, vervoer e.a. zaken die geregeld moeten zijn. Wanneer gastouder en vraagouder(s) tevreden zijn over het kennismakingsproces en zij zich kunnen vinden in de afspraken die nav. het koppelingsgesprek in een verslag zijn vastgelegd, dan kan er worden over gegaan tot het tekenen van de contracten en worden de afspraken vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

Begeleiding

Na plaatsing wordt er een proeftijd gehanteerd van 2 maanden. In deze periode kan zowel de gast- als de vraagouder de koppeling, zonder opzegtermijn, beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan of de opvang bevalt en of er vragen zijn. Ook na de proefperiode is het gastouderbureau goed bereikbaar voor vragen en/of het bespreken van knelpunten. Jaarlijks vinden er twee huisbezoeken plaats en neemt de bemiddelingsmedewerker een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne af bij de gastouder op de opvanglocatie. Met de ouder(s) en gastouder hebben wij jaarlijks een evaluatie c.q voortgangsgesprek. Tijdens het evaluatiegesprek met de vraagouder(s) en tijdens het voortgangsgesprek met de gastouder staat het welzijn van het kind zoveel mogelijk centraal. We maken een verslag van het gesprek en de belangrijkste afspraken.

Inspectierapport en de jaarlijkse evaluaties

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD en daarnaast vragen wij jaarlijks aan ouders om voorafgaand aan de evaluatiegesprekken een evaluatieformulier in te vullen. Lees hier ons laatste Inspectierapport 2019 en lees hier de resultaten van ons jaarlijkse onderzoek via onze evaluatieformulieren. Daarnaast vindt u hier de resultaten van de evaluatieformulieren (persoonlijke antwoorden van ouders zijn in het resultatenoverzicht niet weergegeven).

Inspectierapporten gastouders

Gastouders worden net als gastouderbureaus gecontroleerd door de GGD. U vindt bij de downloads onder inspectierapporten van de gastouders van SharedCare het overzicht van gastouders waar wij mee samenwerken. U ziet een einddatum als gastouderbureau SharedCare en deze gastouder geen samenwerking op dit moment hebben. Indien u op de naam van de gastouder klikt, komt u in een scherm met haar gegevens. Rechts in beeld ziet u dan de inspectierapporten. Klik hier voor de inspectierapporten van de gastouders.

Ons pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft onze visie op het opvoeden van kinderen. Wij vinden het van belang dat de gastouder onze visie deelt en dat zij kan benoemen waarom hij/zij het – in grote lijnen – eens is met onze visie. SharedCare Pedagogischbeleid 2019 ondersteunt de gastouders bij het nadenken over hoe zij met kinderen omgaan, de kinderen met elkaar laten omgaan en wat de wettelijk eisen zijn. Het laat tevens zien waar (vraag)ouders op kunnen rekenen als zij de zorg voor hun kind uit handen geven aan een gastouder. Het pedagogisch beleidsplan vormt een uitgangspunt voor een onderling gesprek. We ondersteunen onze gastouders zoveel mogelijk door middel van voortgangsgesprekken, themabijeenkomsten en/of cursussen in hun pedagogisch handelen. Minimaal 1 keer per jaar wordt het pedagogisch handelen van de gastouder en het pedagogisch beleidsplan met de gastouder besproken. Hier vindt u de samenvatting van ons pedagogische beleid. Ons pedagogisch beleid ontvangen gastouders en ouders ook voorafgaand aan de opvang. Mocht u van te voren ons gehele pedagogisch beleid willen lezen, mailt u ons dan even dan sturen we deze naar u toe.

 

 

 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres