Waarom SharedCare

Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang. Een goede samenwerking tussen ouders en gastouders zorgt ervoor dat ouders en gastouders als opvoedpartners met elkaar optrekken. Dit komt direct ten goede aan het pedagogisch klimaat. Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Gastouders en ouders hierin ondersteunen is de basis voor onze werkwijze. Daarnaast worden gastouders door middel van scholing ondersteunt om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen.  Joyce: `Na 22 jaar gewerkt te hebben in de jeugdhulpverlening kwam ik via via in aanraking met gastouderopvang. Ik was er aan toe om een nieuwe stap te maken en vond het een uitdaging om ouders en gastouders met elkaar te verbinden. In 2013 heb ik gastouderbureau SharedCare opgericht. Ten behoeve van de begeleiding van gastouders heb ik diverse trainingen gevolgd. Zo heb ik in 2015 de ‘’Train de Trainer voor Stafleden, ”Oog voor interactie” gevolgd van het NJI. In 2016 heb ik de `VIPP-SD’  (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting)’  gedaan aan de Universiteit van Leiden gedaan. In 2019 heb ik het maatwerktraject `Beroepsregistratie Jeugd en Gezinsprofessional’ afgerond aan de hogeschool van Amsterdam en in 2020 heb ik de Train de Trainer gedaan `Coach gezonde kinderopvang‘ (zie mijn LinkedIn).‘

Missie en visie

Mijn missie is om gastouders zo goed mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat zij doen. Gastouders van SharedCare worden geselecteerd op het hebben van een liefdevolle en positieve opvoedingshouding.  Onze gastouders stemmen hun activiteiten af op de behoefte van je kind. Door de samenwerking tussen ouders en gastouders te ondersteunen wordt het ‘partnerschap’ tussen beide partijen versterkt. Mijn werkwijze: ‘ Aandacht voor de individuele wensen van ouders en gastouders, flexibiliteit van de dienstverlening en een goed, persoonlijk contact met beide partijen zijn mijn speerpunten. ‘

Gastouderbureau SharedCare:

 • Wij helpen ouders in hun zoektocht naar een gastouder die bij hen past.
 • Bij ziekte van de gastouder zoeken wij naar een vervangende gastouder.
 • We regelen een koppelingsgesprek en zetten de afspraken op papier.
 • Voor het kind en voor de gastouder hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • Uw gastouder wordt na betaling van de factuur binnen 24 uur uitbetaald.
 • Bij vragen over de kindertoeslag kunnen ouders altijd bij ons terecht.
 • Voor begin van de opvang ontvangen ouders een offerte met de netto kosten.
 • Ook ouders kunnen gratis deelnemen  aan onze eigen EHBO cursussen.
 • Wij controleren of de gastouder aan alle eisen voldoet en voldoende pedagogische kwaliteiten bezit.
 • Knelpunten c.q. aandachtspunten worden binnen 24 uur met besproken en zo snel mogelijk opgelost.
 • Wij hanteren uurprijzen die per maand gemaximaliseerd zijn. Zo wordt nooit teveel betaald
 • Er is persoonlijk contact met één en dezelfde persoon.

Inspectierapporten

Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder registratienummer 214980261. Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Onze inspectierapporten staan in het landelijk register kinderopvang. In het LRK lees je ook de inspectierapporten van de gastouders. De algemene voorwaarden, de informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling, het pedagogisch beleid en nog veel meer informatie vind je hier. 

Inschrijfformulier en Contactformulier

Wil je contact opnemen? Dat kan telefonisch of via het contactformulier.

Wij nemen contact met u op