Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Uw kind in veilige handen!

Hechting speelt een belangrijke rol in een gezonde psychologische ontwikkeling van een kind. Een veilige en affectieve band met een vertrouwd persoon is voor de ontwikkeling van elk kind van groot belang. In onze begeleiding van uw gastouder staat haar contact met uw kind centraal. Want niets is belangrijker dan dat een kind met plezier naar de gastouder gaat en dat u weet dat uw kind in vertrouwde handen is. Daarnaast, gastouderopvang is

Goede gastouderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige omgeving de wereld te ontdekken en de eigen grenzen te verleggen. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd wanneer er sprake is van vaste rituelen, bekende gewoonten en gebruiken. Een goede dagindeling draagt daaraan bij. De gastouder zal daarbij zoveel mogelijk het ritme van de kinderen volgen. De huiselijke sfeer bij de gastouder lijkt voor een kind enerzijds op thuis. Anderzijds kunnen er bij de gastouder andere gewoontes of regels zijn. Als de basis maar veilig is, zal deze andere omgeving een nieuwe uitdaging zijn voor het kind. Het kind leert spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en met andere gewoontes.

Gesprek

Gastouderbureau SharedCare is een kleinschalig gastouderbureau met gastouders in Groningen en Drenthe. Wij streven ernaar om een gastgezin te zoeken dat zoveel mogelijk past bij de opvoedingsideeën en de wensen van de ouder(s). Andersom is dit ook van toepassing op de bemiddeling van gastouders. Zij moet het gevoel hebben dat ouders en gastkinderen zich bij haar op hun gemak voelen. Is er een klik tussen beide partijen dan regelen wij een gezamenlijk gesprek. Van dit gesprek maken we een verslag en we noteren de belangrijkste afspraken. Afspraken komen na goedkeuring van beide partijen in de contracten. Er wordt een proeftijd gehanteerd van 2 maanden. In deze periode kan zowel de gastouder als de vraagouder de opvang zonder opzegtermijn beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan hoe de opvang verloopt en of er vragen zijn.                                                            

Inspectierapport gastouderbureau

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD. Lees hier ons laatste Inspectierapport 2019. Daarnaast vindt u hier de resultaten van de evaluatieformulieren die door de ouders zijn ingevuld (persoonlijke antwoorden van ouders zijn in het resultatenoverzicht niet weergegeven).

Inspectierapporten gastouders

Gastouders worden eveneens gecontroleerd door de GGD. Klik hier voor de inspectierapporten van de gastouders. Gastouderbureau SharedCare werkt uitsluitend met kwalitatief goed opgeleide en geregistreerde gastouders in de provincie Groningen en Drenthe.

Ons pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft onze visie op het opvoeden van kinderen. Wij vinden het van belang dat de gastouder onze visie deelt en dat zij kan benoemen waarom hij of zij het – in grote lijnen – eens is met onze visie. Hier vindt u de samenvatting van ons pedagogische beleid. Ons pedagogisch beleid ontvangen gastouders en ouders voorafgaand aan de opvang. Mocht u van te voren ons gehele pedagogisch beleid willen lezen, mailt u ons dan even dan sturen we deze naar u toe. 

 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl