Gastouderbureau

06-340 342 47

Je kind in betrouwbare handen!

Hechting speelt een belangrijke rol in een gezonde psychologische ontwikkeling van een kind. Een veilige en affectieve band met een vertrouwd persoon is voor de ontwikkeling van elk kind van belang. In onze begeleiding van gastouders staat haar contact met de kinderen centraal. Want niets is belangrijker dan dat een kind met plezier naar de gastouder gaat en dat ouders weten dat hun kind in betrouwbare handen is.

Goede gastouderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige omgeving de wereld te ontdekken en de eigen grenzen te verleggen. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd wanneer er sprake is van vaste rituelen, bekende gezichten, gewoonten en gebruiken. Een goede dagindeling draagt daar ook aan bij. Gastouder zullen daarom zoveel mogelijk het ritme van de kinderen volgen. De huiselijke sfeer bij de gastouder lijkt voor een kind enerzijds op thuis. Anderzijds kunnen er bij de gastouder andere gewoontes of regels zijn. Als de basis maar veilig is, zal deze andere omgeving een nieuwe uitdaging zijn voor het kind. Het kind leert spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en met andere gewoontes. Omdat je als ouder altijd met dezelfde persoon te maken hebt ontstaat er  na verloop van tijd een hechte vertrouwensband tussen ouders en gastouders. Dit is voor de onderlinge samenwerking van groot belang.

Wij streven ernaar om een gastgezin te zoeken dat zoveel mogelijk past bij de opvoedingsideeën en de wensen van de ouder(s). Andersom is dit ook van toepassing op de bemiddeling van gastouders. Zij moet het gevoel hebben dat ouders en gastkinderen zich bij haar op hun gemak voelen. Is er een klik tussen beide partijen dan regelen wij een gezamenlijk gesprek. Van dit gesprek maken we een verslag en we noteren de belangrijkste afspraken. Afspraken komen na goedkeuring van beide partijen in de contracten. Er wordt een proeftijd gehanteerd van 2 maanden. In deze periode kan zowel de gastouder als de vraagouder de opvang zonder opzegtermijn beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan hoe de opvang verloopt en of er vragen zijn.

 

Jongentje met hondje

Inspectierapport gastouderbureau

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD. Lees hier ons laatste Inspectierapport 2019. Daarnaast vind je hier de resultaten van de evaluatieformulieren die door de ouders in het afgelopen jaar zijn ingevuld (persoonlijke antwoorden van ouders zijn in het resultatenoverzicht niet weergegeven).

Inspectierapporten gastouders

Gastouders worden eveneens gecontroleerd door de GGD. Klik hier voor de inspectierapporten van de gastouders. Gastouderbureau SharedCare werkt uitsluitend met kwalitatief goed opgeleide en geregistreerde gastouders in de provincie Groningen en Drenthe.

Ons pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft onze visie op het opvoeden van kinderen. Wij vinden het van belang dat de gastouder onze visie deelt en dat zij kan benoemen waarom hij of zij het – in grote lijnen – eens is met onze visie. Hier vindt je de samenvatting van ons pedagogische beleid. Ons pedagogisch beleid ontvangen gastouders en ouders voorafgaand aan de opvang. Het hele pedagogisch beleid kun je opvragen via info@shared-care.nl.