SharedCare Groningen

06-340 342 47

Informatie over het personenregister!

In 2018 is het Personenregister kinderopvangvang van start gegaan. Het register is ontwikkeld om de veiligheid op plekken als kinderdagverblijven en gastouderopvanglocaties zo goed mogelijk te waarborgen. Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt, geen strafblad heeft, bestaat sinds 1 maart 2013 de continue screening. Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Voormalig minister Asscher heeft ingezet op een uitgebreidere versie van de continu screening en heeft het persoonsregister opgericht voor alle werkende en aanwezige personen in de kinderopvang. In dat register moeten alle kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van gastouders, vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten maar ook vaste bezoekers van gastouders zichzelf inschrijven.

Staatssecretaris Tamara van Ark: ‘’Kinderen zijn kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt en/of regelmatig op de opvangplek aanwezig is. Alleen als zij een schoon strafblad hebben, mogen zij in dit register staan en alleen geregistreerden mogen tijdens de opvang werkzaam c.q. aanwezig zijn.’

Wat betekent het register voor gastouders en hun huisgenoten?

Gastouders en medewerkers van een gastouderbureau moeten zichzelf inschrijven bij het Personenregister. Hiervoor kunt u gebruik maken van uw DigiD en uw bestaande VOG (welke afgegeven is na 1 maart 2013). U kunt zich inschrijven via de website https://duo.nl/kinderopvang/inschrijven-personenregister-kinderopvang.jsp 

Wat betekent het register voor stagiaires, vrijwilligers en regelmatige bezoekers van opvanglocaties?
Omdat de VOG’s van stagiaires, vrijwilligers en bezoekers niet opgenomen zijn in de continue screening moeten zij zichzelf   inschrijven in het persoonsregister met een VOG die niet ouder is dan 2 maanden. Ook alle personen die wonen op een geregistreerde opvangplek of personen die tijdens de opvanguren structureel aanwezig zijn moeten zich registreren. Wat wordt er verstaan onder structureel aanwezig zijn? Iemand is volgens de richtlijnen structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens de opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. Een schoolmaakster die twee keer in de maand op de gastouderlocatie aanwezig is tijdens de opvanguren moet dus een VOG  aanvragen en met deze VOG (die max. twee maanden oud is) moet hij/zij zich registreren in het persoonsregister. 

Iedere gastouder die dus werkt met stagiaires en/of vrijwilligers en elke gastouder die regelmatig tijdens de opvanguren bezoek heeft van wie dan ook, zal hen moeten verzoeken een VOG aan te vragen. Deze mag bij inschrijving in het personenregister niet ouder zijn dan twee maanden. 

Zodra iemand is ingeschreven, moet deze persoon gekoppeld worden aan het gastouderbureau. Hiervoor heeft het gastouderbureau een eHerkenning nodig (betrouwbaarheidsniveau 2+). Dit is een soort DigiD voor bedrijven. Mocht u zich dus ingeschreven hebben, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw gastouderbureau zodat zij u kan koppelen aan het bureau. Mocht u vragen hebben over het persoonsregister, neemt u dan s.v.p. contact op met het gastouderbureau!

5 juni 2018

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres