SharedCare Groningen

06-340 342 47

Ander nieuws

Samenvatting onderzoek gastouderopvang

Het Kohnstamminstituut is een kennis en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het kohnstaaminstituut heeft een drietal onderzoeken naar de kwaliteit van de gastouderopvang in Nederland afgerond. Zo is er een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van gastouderopvang, wordt er onderzocht welke elementen de kwaliteit van de gastouderopvang bepalen en wordt gekeken wat we kunnen leren van gastouderopvang in het buitenland. Hierbij de eerste conclusies uit het onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen in gastouderopvang in de diverse Europes landen:

* De opleidingseisen voor Nederlandse gastouders zijn hoger dan in andere Europese landen. In Nederland en België moeten gastouder eerste een pedagogisch diploma van een beroepsopleiding halen om aan de slag te mogen. In andere landen moeten gastouders alleen een basis training halen.
* In alle landen wordt een verklaring omtrent het gedrag geëist.
* Het maximaal aantal kinderen dat per gastouder mag worden opgevangen verschilt. In Denemarken, Duitsland en in Frankrijk kunnen grotere groepen kinderen worden opgevangen omdat het in die landen is toegestaan dat meerdere gastouder gezamenlijk kinderen opvangen.
* Gastouderbureaus; het meest vergelijkbaar met de Nederlandse gastouderbureaus zijn de onthaaldiensten in België en de gastouderbureaus in Engeland. In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zijn gastouder niet verplicht zich aan te sluiten bij een gastouderbureau.
* Toezicht: in vijf landen houden onafhankelijke instanties toezicht. In Nederland is dit de GGD die steekproefsgewijs inspecties houdt. In Frankrijk en Duitsland vindt eens in de vijf jaar controle plaats. In Engeland is dit eens in de drie of vier jaar en in Denemarken en Zwitserland vindt er alleen toezicht plaats door een gemeentelijk inspecteur of een medewerker van een gastouderbureau. Overigens worden nergens de kosten van het eerste onderzoek van de GGD verhaalt op partijen via leges (zie artikel over het heffen van leges hieronder).
Klik hier om het hele rapport te lezen

Onderzoek `Gastouders in beeld’

Onlangs verscheen ook vanuit het Kohnstamminstituut het 96 pagina tellende verslag “Gastouders in beeld – een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland”. Hier enkele uitspraken uit de samenvatting die u vindt vanaf pagina 83. Tevens bevat het rapport een bijlage van 2 pagina’s over gastouder-aan-huis.
Veel gastouders geven aan dat zij plezier hebben in hun beroep:
`Gastouder zijn is de mooiste baan die er bestaat’! Nog meer gastouders benadrukken welke kanten van hun beroep zij beschouwen als waardevol, voor kinderen en hun ouders en voor de maatschappij: `Als gastouder geef ik ieder kind rust, veiligheid en vertrouwen, zodat ze zich op hun eigen tempo met de juiste begeleiding kunnen ontwikkelen. Dat is het mooie van kleinschalige opvang: het kind als individu kunnen benaderen’.
Ook zijn er opvallend veel opmerkingen die gaan over het gebrek aan waardering voor de toch zware verantwoordelijkheid van een gastouder en over de slechte arbeidsvoorwaarden.
`Er mag meer waardering komen voor het werk als gastouder. Het wordt vaak gezien als ‘simpel oppaswerk’ maar het houdt veel meer in dan dat’. `Gastouder zijn is een vak. Ik wil graag 100% professioneel bezig zijn ‘.
Klik hier om het hele rapport te lezen

Meetinstrument gastouderopvang

Een nieuw wetenschappelijk meetinstrument helpt de pedagogische kwaliteit van gastouderopvang in kaart te brengen. Het is ontwikkeld door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Kohnstamm Instituut.
Het Meetinstrument Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang meet zowel de proceskwaliteit als structurele kwaliteitskenmerken van de gastouderopvang. Het sluit aan bij de meetinstrumenten voor de kwaliteit van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Door de ontwikkeling van dit instrument kan nu de kwaliteit van de verschillende soorten opvang worden vergeleken. Ook kan de kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang worden vergeleken met die in het buitenland.
Bron: Kohnstamm Instituut; Kinderopvangtotaal

 

5 december 2016

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Klaverlaan 28 Haren
Postcode: 9753 BN
Telefoon: 050-8507711
Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres