Gastouderbureau

06-340 342 47

Het personenregister

Alle gastouders staan ingeschreven in het personenregister. Kinderen zijn kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat er continu toezicht is op hun veiligheid. Gastouderbureau SharedCare heeft iedere gastouder en diens huisgenoten ingeschreven in het  personenregister. Alleen als mensen een schoon strafblad hebben, mogen zij op de opvangplek aanwezig zijn en alleen dan kunnen zij in het personenregister ingeschreven te staan. Kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van gastouders, vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en nu ook de regelmatige bezoekers van gastouders moeten zichzelf inschrijven.

Wat betekent het register voor gastouders en hun huisgenoten?

Gastouders, huisgenoten maar ook regelmatige bezoekers dienen zich altijd in te schrijven via de website van duo https://duo.nl/kinderopvang/inschrijven-personenregister-kinderopvang.jsp. Dit kan alleen met een VOG dat niet ouder is dan 2 maanden. Iemand die volgens de richtlijnen één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens de opvanguren aanwezig is, moet zich dus inschrijven in het personenregister! Gastouders zijn hierover uitgebreid geïnformeerd. Iedere gastouder die dus werkt met stagiaires en/of vrijwilligers en elke gastouder die regelmatig tijdens de opvanguren bezoek heeft van wie dan ook, zal hen moeten verzoeken een VOG aan te vragen. Deze VOG mag bij inschrijving in het personenregister niet ouder zijn dan twee maanden. 

Zodra iemand is ingeschreven, moet deze persoon gekoppeld worden aan het gastouderbureau. Hiervoor heeft het gastouderbureau een eHerkenning nodig (betrouwbaarheidsniveau 2+). Dit is een soort DigiD voor bedrijven. Mocht u zich dus ingeschreven hebben, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw gastouderbureau zodat zij u kan koppelen aan het bureau. Mocht u vragen hebben over het persoonsregister, neemt u dan s.v.p. contact op met het gastouderbureau! Veiligheid van kinderen staat ook bij SharedCare voorop!

5 juni 2018