Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Wij horen graag uw mening

Wij horen graag uw mening en we doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u ergens ontevreden over zijn dan willen wij dat graag weten. Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek vragen wij naar eventuele verbeterpunten c.q. klachten. Wij zien dit als gratis informatie waarmee wij de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren. Mocht u een klacht hebben over een gastouder dan kunt u dit het beste eerst zelf met hem of haar bespreken. Indien er verschil van mening blijft bestaan, raden wij aan om ons zo snel mogelijk in te schakelen. Er wordt dan op korte termijn een gesprek gepland. 

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door gastouderbureau SharedCare, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht proberen op te lossen. Als dit niet lukt dan kan de medewerker u aanraden een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Lees hier ook de informatie over de klachtenregeling van het Klachtenloket Kinderopvang of download hun folder.

De oudercommissie en de ouders kunnen een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang als: 

  1. gastouderbureau SharedCare niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht. Ook als de ouders en het gastouderbureau het niet binnen 6 weken eens zijn over de afhandeling van de klacht kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket kinderopvang
  2. De oudercommissie kan eveneens een klacht indienen bij de geschillencommissie. Download hier het klachtenreglement Geschillencommissie  en lees hier de wijze waarop de ouders c.q. oudercommissie een geschil kan indienen bij de Geschillencommissie.

Maar voor alsnog geldt hetgeen wij hier zeggen: wij horen graag uw mening!

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl