SharedCare Groningen

06-340 342 47

Ouders en Gastouders

Er bestaat politiek en maatschappelijk brede overeenstemming dat kinderopvangvoorzieningen en daarmee ook de gastouderopvang niet alleen bedoeld zijn voor het combineren van arbeid en zorg, maar ook een belangrijke rol vervult bij de ontwikkeling van kinderen. Een prettige relatie tussen ouder en gastouder, die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. In de relatie tussen gastouder en kind is de inbreng van de eigen ouders van grote betekenis. Ouders en gastouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind. Deze gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid wordt gedragen door beide partijen wat normaliter tot een nauwe samenwerking en afstemming leidt tussen ouders en gastouder. Het is daarom is belangrijk dat uw gastouder goed bij u en uw kind past.

Wij selecteren gastouders op hun vermogen om een liefdevolle en veilige opvang te kunnen bieden. SharedCare bewaakt de kwaliteit van de opvang door er op toe te zien dat iedere gastouder voldoende pedagogische bagage op zak heeft. Voordat een gastouder bij ons bureau wordt ingeschreven controleren wij of alle benodigde originele diploma’s en documenten overlegt kunnen worden. Hierbij hoort ook een verklaring omtrent het gedrag van de gastouder en de volwassen huisgenoten aanwezig te zijn. Tevens moet een gastouder zorg dragen voor een goede dagindeling, structuur weten te bieden en activiteiten met de kinderen ondernemen. SharedCare vraagt aan de gastouder om deel te nemen aan de gratis thema-bijeenkomsten en de gratis e-learning EHBO te volgen. De EHBO herhalingscursussen worden jaarlijks aan onze gastouders aangeboden. Leo de Jong is onze instructeur EHBO en is Nikta-gecertificeerd, afgestudeerd in gezondheidswetenschappen en werkt al meer dan 20 jaar als hoofdverpleegkundige van verschillende intensive cares.

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres