Gastouderbureau

06-340 342 47

Lid worden van de oudercommissie?

Wil je lid worden van de oudercommissie? De oudercommissie van SharedCare is op zoek naar nieuwe leden!

De oudercommissie denkt mee met de ouders en bevragen en adviseren de houder van het gastouderbureau over de dagelijkse praktijk, de bureaukosten maar bijv. ook over pedagogische vraagstukken. Een oudercommissie hoort graag de mening van andere ouders over de dienstverlening van het gastouderbureau. Wensen en vragen kunnen ouders voorleggen aan de oudercommissie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken. Een oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uit brengen aan de houder van gastouderbureau SharedCare.

De oudercommissie vergadert twee keer in het jaar. Om beurten maken de commissieleden aantekeningen tijdens de vergadering. De houder van het gastouderbureau werkt de notulen verder uit. Ouders kunnen de notulen lezen bij de downloads in hun online urenregistratiesysteem.

Ouders kunnen direct contact opnemen met de oudercommissie. De voorzitter van de oudercommissie zal de mail doorzenden naar de andere commissieleden. In de eerst volgende vergadering zal de mail dan besproken worden.

Op dit moment zijn er drie ouders lid van de oudercommissie. Omdat binnenkort één commissielid ons gaat verlaten, zoeken wij met spoed nieuwe leden voor onze oudercommissie. Mocht je interesse hebben dan kun je je aanmelden bij het gastouderbureau. Je kunt je ook direct bij de oudercommissie aanmelden via  oc@shared-care.nl

 

de oudercommissie

In deze brief vind je de namen van onze oudercommissieleden.  Onze oudercommissie heeft een reglement opgesteld, waarin de rechten en de medezeggenschap is geregeld. De getekende reglementen kunnen ouders van SharedCare vinden onder het kopje downloads in het urenregistratiesysteem.