Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Lid worden van de oudercommissie?

Wilt u lid worden van de oudercommissie? De oudercommissie van SharedCare is op zoek naar nieuwe leden! Wat doen we bij de oudercommissie? Wij trachten een brug te vormen tussen de ouders en de houder van Gastouderbureau SharedCare. We denken mee met de ouders en bevragen en adviseren de houder van het GOB over de dagelijkse praktijk, de bureaukosten maar ook over bijvoorbeeld pedagogisch vraagstukken. Als oudercommissie vinden wij het belangrijk uw mening te horen. Ook horen wij graag uw visie op de dienstverlening van het gastouderbureau. Uw wensen en vragen kunnen wij voorleggen aan de houder van de organisatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de houder van gastouderbureau SharedCare.

Om beurten maken wij notulen van onze vergaderingen. Deze worden uitgewerkt door het gastouderbureau. U kunt de notulen lezen bij de downloads in uw onlinesysteem van het urenregistratiesysteem van SharedCare. Mocht u vragen hebben dan zal de voorzitter van de oudercommissie uw mail doorzenden naar de andere commissieleden. Uw vragen c.q. aandachtspunten worden in de eerstvolgende vergadering besproken. Op dit moment zijn wij met drie ouders lid van de oudercommissie. Omdat binnenkort één commissielid ons gaat verlaten, zoeken wij met spoed nieuwe leden voor onze oudercommissie. Mocht u interesse om deel te nemen dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij het gastouderbureau of u kunt via het contactformulier contact met ons opnemen. Ook kunt u ons mailen via oc@shared-care.nl

Hier vindt u onze brief  met de namen van de leden van de oudercommissie. Onze oudercommissie heeft een reglement opgesteld, waarin de rechten en de medezeggenschap is geregeld. Deze reglementen vindt u onder aan de pagina onder het kopje downloads

 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl