Gastouderbureau

06-340 342 47

De Kwaliteitsmonitor

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben het meetinstrument de kwaliteitsmonitor voor gastouders ontwikkeld. Het boek de kwaliteitsmonitor gastouderopvang is een wetenschappelijk onderbouwd instrument. Het biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van hun gastouderopvang in kaart kunnen brengen. De kwaliteitsmonitor gastouderopvang richt zich o.a. op de onderdelen `Interactievaardigheden, Het gaat daarbij om de interactievaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen) en begeleiden van interacties tussen kinderen.

Gebruik van de kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke punten zijn van de eigen opvang maar ook wat concrete verbeterpunten van de eigen pedagogische praktijk zijn.

Iedere gastouder van SharedCare die het boek bestelt krijgt 10 euro retour.

Het boek `de kwaliteitsmonitor gastouderopvang'

 

 

17 februari 2020