Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Klachten en privacy

Interne klachtenregeling

Gastouderbureau SharedCare wil de opmerkingen, vragen en klachten van de ouders horen, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de punten aan die verbetering behoeven en zijn gratis informatie voor het gastouderbureau om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden of te verbeteren. Vanuit deze zienswijze worden ouders van harte uitgenodigd om hun opmerkingen, ervaringen en/of klachten zo snel mogelijk kenbaar te maken. Vaak is het direct bespreken van de klacht met de direct betrokkenen de eenvoudigste, snelste en meestal ook nog de beste oplossing. Een klacht kan gaan over het gastouderbureau maar ook over de bejegening van een gastouder ten opzichte van een kind, over de verzorging van een kind of het nalaten van afspraken over de verzorging. Mocht u een klacht hebben over een gastouder dan kunt u dit eerst proberen zelf met hem of haar te bespreken. Komt u hier onderling niet uit of wilt u dit gesprek liever in het bijzijn van een bemiddelingsmedewerker bespreken, dan is dit altijd mogelijk. Dit is ons Interne Klachtreglement

Externe klachtenbehandeling

Vragen of klachten over de opvang van uw kindBent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het klachtenloket kinderopvang is een onafhankelijke klachtencommissie die uw klacht in behandeling neemt. Mogelijk zullen zij in eerste instantie een poging tot bemiddeling doen maar indien de klacht een onoverbrugbaar geschil blijft, dan kan de geschillencommissie binnen zes maanden een bindende uitspraak doen. 

Ouders kunnen een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang als:

 • SharedCare niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
 • De ouders en SharedCare het niet binnen 6 weken eens zijn over de afhandeling van de klacht.

De onderwerpen die de Geschillencommissie wel behandeld:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
 • Gedragingen van medewerkers of de ondernemer
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden.

De onderwerpen die de Geschillencommissie niet behandeld:

 • De Geschillencommissie behandelt geen klachten over een gastouder. Wel kunt u bij het Klachtenloket Kinderopvang om advies vragen over de situatie. 
 • Op deze website kunt u meer informatie vinden over de procedure van de klachtencommissie www.klachtenloket-kinderopvang.nl.
  U kunt kiezen voor consumenten en dan klachtenprocedure, ook kunt u er via de website voor kiezen om de klacht online in te dienen.

Lees hier ook de informatie over de klachtenregeling van het Klachtenloket Kinderopvang of download de folder. De oudercommissie kan een klacht indienen bij de geschillencommissie. Ouders mogen ook altijd direct een klacht indienen bij de geschillencommissie. Download hier het klachtenreglementGeschillencommissie  en lees hier de wijze waarop de ouder c.q. oudercommissie een geschil kan indienen bij de Geschillencommissie..

Privacy

GOB SharedCare behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Gob SharedCare daartoe wettelijk verplicht is. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij voldoen aan de toepasselijke privacyregelgeving. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw gegevens zijn opgenomen, kan, indien wij dit noodzakelijk achten, worden gebruikt om mededelingen over te brengen die rechtstreeks betrekking hebben op de online services van Gastouderbureau SharedCare.

Inschrijfformulier en Contactformulier

Als u een formulier op onze website invult, worden uw gegevens naar ons kantoor gemaild, waar ze vertrouwelijk worden behandeld. Dit formulier is beveiligd. Het kan zijn dat u benaderd wordt door ons naar aanleiding van door u verstrekte gegevens. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie in het contactformulier te vermelden. Het inschrijfformulier is beveiligd en gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven, worden niet aan een derde ter beschikking gesteld en uitsluitend gebruikt om de door u aangevraagde service te leveren.

Analyse

Op onze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SharedCare de dienstverlening op de website verder optimaliseren. Wij maken gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de site van GOB SharedCare wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de SharedCare site bezoekt. Deze cookies zijn geheel geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u deze functie uitschakelen. Raadpleeg hiervoor het help-bestand dat bij uw browser hoort. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Klaverlaan 28 Haren
Postcode: 9753 BN
Telefoon: 050-8507711
Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres