SharedCare Groningen

06-340 342 47

Gastouders

Het gastouderbureau en de gastouder

Als gastouder verricht u leuk werk. Als je echter bedenkt welke verantwoordelijkheid je als volwassene draagt om een kind in de fase waarin het alles en iedereen nabootst goed te begeleiden, zijn scholing en reflectie op het eigen handelen van groot belang voor je professionaliteit als gastouder. Gastouderbureau SharedCare vindt het daarom belangrijk met u jaarlijks de voortgang te evalueren. Daarnaast organiseren wij gratis EHBO cursussen, themabijeenkomsten en verzorgen wij voor gastouders de cursus “oog voor interactie” van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook zijn er verschillende intervisiegroepjes waar u bij kunt aansluiten. Bij de scholingsbijeenkomsten staat altijd een inhoudelijk thema centraal. Dit kan een pedagogisch onderwerp zijn zoals bijv. “omgaan met drukke kinderen” , ”de zintuigontwikkeling van kinderen” maar ook een pratisch onderwerp zoals “Wat is een goede dagindeling?”. Wij staan daarnaast altijd open voor ideeën en meningen van de gastouders zelf. Mocht u met ons hierover in gesprek willen, laat ons dat dan weten!
Als u op veel dagen beschikbaar bent en op kinderen van verschillende leeftijden wilt passen, verhoogt dit de kans dat u snel aan de slag kunt. Wij willen u aanmoedigen ook in uw eigen omgeving op zoek te gaan naar gastkinderen. U kunt dit doen door in uw kennissenkring geïnteresseerden te zoeken, of door een ‘kleintje’ in uw regionale krant te zetten. Wanneer u bij ons bent ingeschreven, krijgt u een aantal folders thuisgestuurd waar u reclame mee kunt maken. Tevens kunt u advertenties of affiches van ons ophangen in scholen, supermarkten, bibliotheken en verloskundigenpraktijken bij u in de buurt.

Het Protocol `kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ beschrijft wat de verantwoordelijkheden zijn van de gastouder, de ouder en het gastouderbureau bij een vermoeden van kindermishandeling. Op de Sociale_kaart_ vindt u hulpverleningsinstanties die u bij problemen kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat iedereen die met kinderen werkt weet dat zij een zorgplicht hebben als het om kindermishandeling gaat. In het protocol wordt omschreven wat de rol van het gastouderbureau, de (gast)ouder en de kinderbescherming en/of de organisatie ”Veilig Thuis”. ”Veilig Thuis” is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Verder verwachten wij van onze gastouders dat zij ons `pedagogisch beleid’ en het ‘protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voorafgaand aan de opvang hebben gelezen en dat u als gastouder onze pedagogische uitgangspunten deelt (zie SharedCare Pedagogischbeleid 2019). Gastouders ontvangen het pedagogisch beleid tijdens het intakegesprek. In ons pedagogisch beleidsplan leest u waar gastouderbureau SharedCare voor staat en wat onze visie is op een kwalitatief goede gastouderopvang. Tevens kunnen ouders en gastouders hier onze inspectierapporten lezen.

Uw verdiensten

Idealisme is voor veel mensen een belangrijke reden om met kinderen te gaan werken. Het geeft een fijn gevoel dat je bij kunt dragen aan de de ontwikkeling van een kind en het werk is leuk.

De inkomsten verkregen uit hoofde van gastouderopvang zijn in beginsel belast voor de inkomstenbelasting. Het opgeven van de inkomsten aan de Belastingdienst is uw eigen verantwoordelijkheid. Het gastouderbureau is vanaf 2015 verplicht te melden hoeveel u als gastouder verdient heeft. In hoeverre in uw specifieke situatie daadwerkelijk inkomstenbelasting verschuldigd is over de door u verkregen inkomsten is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld uw overige inkomsten).

Belastbaar inkomen is het verzamelinkomen dat wordt opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verminderd met eventuele aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente. Over het inkomen dat u verdient met uw werk als gastouder moet u belasting betalen. De kosten die u maakt om uw werk als gastouder goed uit te kunnen voeren mag u aftrekken. Deze kosten worden ook wel “zakelijke aftrekposten” genoemd. De opbrengsten minus de kosten vormt uw “inkomsten uit overig werk”. Voor informatie over uw verdiensten kunt u kijken op de website van Jan Pellegrom http://www.janpellegrom.nl. Wij hebben een adviesabonnement bij dhr. Pellegrom afgesloten voor financiële of belastingtechnische vragen van gastouders en ouders. U kunt dus altijd op ons een beroep doen. Als wij zelf het antwoord niet weten, leggen wij uw vraag aan dhr. Pellegrom voor.

EHBO

Onze gastouders volgen jaarlijks de herhalingscursus EHBO via onze eigen EHBO-instructeur van gastouderbureau SharedCare. Via de e-module “Acute zorg bij kinderen” van Nikta en de EHBO praktijkdag voldoen deze EHBO diploma’s aan de wettelijke eisen voor gastouders.

De instructeur is Nikta-gecertificeerd, afgestudeerd in verpleegwetenschappen en werkt al meer dan 20 jaar als hoofdverpleegkundige van verschillende intensive cares. Bemiddeling en begeleiding en de herhalingscursus EHBO zijn voor u als gastouder geheel kosteloos. Zo haalt u het maximale uit uw werk!

Hoeveel kinderen mag u opvangen

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (ot 10 jaar) van de gastouder.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent in het werken als gastouder neemt u contact op met ons gastouderbureau. We werken voor de 3 noordelijke provincies en bespreken geheel vrijblijvend wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Bent u al geregistreerd in het landelijk register dan kunt u zich natuurlijk ook direct bij ons inschrijven. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderburea Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2016 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl