SharedCare Groningen

06-340 342 47

Onze gastouders

Wij selecteren gastouders op hun vermogen om een liefdevolle en veilige opvang te kunnen bieden. In de relatie tussen gastouder en kind is de inbreng van de eigen ouders van grote betekenis. Ouders en gastouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind. Deze gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid wordt gedragen door beide partijen wat normaliter tot een nauwe samenwerking en afstemming leidt tussen ouders en gastouder. Er bestaat politiek en maatschappelijk brede overeenstemming dat kinderopvangvoorzieningen en daarmee ook de gastouderopvang niet alleen bedoeld zijn voor het combineren van arbeid en zorg, maar ook een belangrijke rol vervult bij de ontwikkeling van kinderen. Een prettige relatie tussen ouder en gastouder, die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Het is daarom is belangrijk dat uw gastouder goed bij u en uw kind past. Gastouderbureau SharedCare bewaakt de kwaliteit van de opvang door er op toe te zien dat iedere gastouder voldoende pedagogische bagage op zak heeft.

Inspectierapporten

Gastouders worden net als gastouderbureaus gecontroleerd door de GGD, klik hier voor de inspectierapporten van de gastouders en van het gastouderbureau. U vindt onder inspectierapporten van de gastouders van SharedCare het overzicht van gastouders waar wij mee samenwerken. U ziet een einddatum als gastouderbureau SharedCare  en deze gastouder geen samenwerking op dit moment hebben. Indien u op de naam van de gastouder klikt, komt u in een scherm met haar gegevens. Rechts in beeld ziet u dan haar inspectierapport.

Voordat een gastouder bij ons bureau wordt ingeschreven controleren wij of alle benodigde originele diploma’s en documenten overlegt kunnen worden. Hierbij hoort ook een verklaring omtrent het gedrag van de gastouder en de volwassen huisgenoten aanwezig te zijn. Tevens moet een gastouder zorg dragen voor een goede dagindeling, structuur weten te bieden en activiteiten met de kinderen ondernemen. SharedCare vraagt aan de gastouder om deel te nemen aan de gratis thema-bijeenkomsten en de gratis e-learning EHBO te volgen. De EHBO cursussen worden jaarlijks aan onze gastouders aangeboden. De gastouder is in het bezit en op de hoogte van ons pedagogisch beleid en dient deze te hebben gelezen. Elke ouder die via onze gastouders opvang afnemen ontvangen ons pedagogisch beleid. Lees hier ons SharedCare Pedagogischbeleid 2019 en de Protocol `kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’.

Cursus `oog voor interactie’

Cursus-oog voor interactie-De training `oog voor interactie’ wordt bij voldoende belangstelling gegeven aan gastouders van GOB SharedCare. De cursus wordt in kleine groepjes gegeven. De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van meerdere huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden worden in de cursus diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. De kracht van de cursus schuilt in de combinatie van de theorie (werkboek NJI en het boek “interactievaardigheden’’ van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker), de praktijkvoorbeelden, concrete aanwijzingen en daarnaast natuurlijk de zelf gemaakte filmpjes. Hierdoor leer je als gastouder je eigen vaardigheden te bespreken en te versterken.

Daarnaast leren de gastouders om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op de zelfgekozen filmopnames uit hun werksituaties. Voor het maken van de filmpjes is natuurlijk toestemming gevraagd aan de ouders. Tevens tekent de gastouder een verklaring dat de filmpjes alleen tijdens de cursus worden gebruikt. Heeft u als gastouder interesse in deze cursus neem dan contact op met de houder van Gastouderbureau SharedCare via info@shared-care.nl.

 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres