Gastouder worden

Als gastouder dien je te beschikken over een diploma. De overheid heeft een lijst met vrijgestelde diploma’s opgesteld. Mocht je al over één van deze diploma’s beschikken, dan kun je aan het werk als gastouder. Je hebt dan nog wel een VOG en een EHBO nodig. De VOG vragen wij voor je aan en mocht het nodig zijn dan kun je mogelijk aansluiten bij één van onze gratis EHBO cursussen. 

Verdiensten

Idealisme is voor veel mensen een belangrijke reden om met kinderen te willen werken. Maar als je je bedenkt welk verantwoordelijkheid je als gastouder hebt dan is het niet meer dan redelijk dat een gastouder een goede prijs voor haar werkzaamheden ontvangt.  Door onze lage bemiddelingskosten kan een gastouder voor zichzelf een redelijk uurprijs vragen. Daarnaast zorgen wij er voor dat je uurprijs jaarlijks verhoogd wordt. Dit wordt contractueel vastgelegd. Zo heb je daar als gastouder zelf geen omkijken naar en kun je tevreden zijn met het werk én met de verdiensten. Voor de gastouder en het opvangkind hebben we daarnaast ook een WA verzekering afgesloten.

Scholing

Het opvangen van kinderen brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Scholing en reflectie op je eigen handelen zijn van belang als je met kinderen werkt. SharedCare organiseert kleine intervisiegroepjes met gastouders. Verder organiseren wij themabijeenkomsten en de jaarlijkse EHBO herhalingscursussen  Wij maken twee keer per jaar een afspraak met je en bespreken dan hoe de opvang verloopt en voeren jaarlijks de gezondheid en veiligheidsrisico-inventarisatie bij jou op de opvangplek uit. We hebben daarnaast jaarlijks een evaluatiegesprek met ouders en koppelen de resultaten met goedvinden van de ouders aan jou terug.

Themabijeenkomsten

Om gastouders de mogelijkheid te bieden zich te blijven ontwikkelen organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten waarbij een inhoudelijk thema centraal staat. Dit kunnen pedagogische onderwerpen zijn zoals “omgaan met drukke kinderen” ,`positieve communicatie met kinderen” of bijv.  ”de ontwikkeling van het babybrein’. En meerdere gastouders hebben de cursus oog voor interactie gevolgd. Deze cursus geven wij bij voldoende belangstelling. Maar we doen ook leuke dingen samen en streven er naar om een variatie aan themabijeenkomsten te organiseren.

EHBO

Gastouders volgen jaarlijks de herhalingscursus EHBO via onze EHBO-instructeur. Via de e-module “Acute zorg bij kinderen” van Nikta en de EHBO praktijkdag voldoen deze EHBO diploma’s aan de wettelijke eisen voor gastouders. De instructeur is Nikta-gecertificeerd, afgestudeerd in verpleegwetenschappen en werkt al meer dan 20 jaar als hoofdverpleegkundige op verschillende intensive cares (waaronder de kinder-ic). De themabijeenkomsten en de herhalingscursussen EHBO zijn gratis.

Ons pedagogisch beleid

Wij vragen aan onze gastouders om ons Pedagogisch beleid, welke zij tijdens de intake ontvangen en het ‘protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voorafgaand aan de opvang te lezen.   Gastouders ontvangen beide stukken tijdens het intakegesprek. In het pedagogisch beleidsplan lees je waar gastouderbureau SharedCare voor staat. Ook lees je wat onze visie is op een kwalitatief goede gastouderopvang. Tevens kun je hier onze inspectierapporten lezen.

Protocol Kindermishandeling

Het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag beschrijft wat de verantwoordelijkheden zijn van de gastouder, de ouder en het gastouderbureau bij een vermoeden van kindermishandeling. Op de Sociale kaart staan de hulpverleningsinstanties die je bij vermoedens van kindermishandeling kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat iedereen die met kinderen werkt weet dat hij/zij een zorgplicht heeft als het om kindermishandeling gaat. Natuurlijk sta je er in zulke situaties niet alleen voor. Het gastouderbureau is er voor je en zoekt samen met jou en de ouders naar een oplossing. Wij ondersteunen gastouders in het contact met ouders en instanties en indien nodig schakelen we in overleg met alle partijen hulpverlening in.

Belastingdienst

Over de uurprijs die je ontvangt als gastouder betaal je belasting. De kosten die je maakt om het werk als gastouder  uit te kunnen voeren mag je aftrekken. De opbrengsten minus de kosten vormt de “inkomsten uit overig werk”. Je kunt als gastouder ook als zzp-er werken waardoor je recht hebt op ondernemersaftrekposten.  Lees ook het volgende artikel aftrekbare kosten gastouders .  Voor vragen hierover kun je bij SharedCare terecht.

Hoeveel kinderen mag je opvangen

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan max. vijf kinderen tot vier jaar en 4 kinderen tot 2 jaar en 2 kinderen tot 1 jaar. Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Contact

Mocht je je bij ons bureau willen aansluiten of je afvragen hoe je gastouder kunt worden neem dan contact met ons op. We maken dan geheel vrijblijvend een afspraak met je.

Wij nemen contact met u op