Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Een ruime voldoende

 Ook dit jaar kregen de gastouders van SharedCare een ruime voldoende.

Eens in de twee jaar onderzoeken wij de dienstverlening en kwaliteit van de gastouders en het gastouderbureau. Dit tevredenheidsonderzoek wordt bij ouders van SharedCare afgenomen via `de verbetermeter’. De verbetermeter is een geautomatiseerde tool om de oudertevredenheid binnen de kinderopvang c.q. gastouderopvang te meten. Op een vast moment worden de vragenlijsten naar de

Kinderen en het corona virus

Hoe praat je met kinderen over het corona virus en mogen ze wel of niet buitenspelen? De deskundigen zijn het er op dit moment nog niet over eens.  Je wilt je kind niet bang maken maar anderzijds wil je ze daar waar nodig zoveel mogelijk beschermen. De ene viroloog zegt dat kinderen gewoon mogen buitenspelen, de ander beweert dat het niet logisch is dat

cursus oog voor interactie

Cursus `oog voor interactie’

Cursus-oog voor interactie-SharedCareDe cursus oog voor interactie wordt bij voldoende belangstelling aan gastouders van GOB SharedCare aangeboden.  De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van enkele huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden komen uitgebreid aan de orde en zijn vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. De kracht van de cursus schuilt in de combinatie van

communiceren met kinderen

Wanneer: Dinsdagavond 25 februari 2020 om 19.30 – 21.30 uur
Wat: Themabijeenkomst wordt gehouden in
Waar: De ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren
Wie: Gastouders uit de provincie Groningen

Aan de hand van videobeelden neemt Jessica Boerema van “Contact in Beeld” je mee in de wereld van de communicatie van het jonge kind. Het gaat daarbij vooral om kinderen in de leeftijd van 0 tot 6

De Kwaliteitsmonitor

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben het meetinstrument de kwaliteitsmonitor voor gastouders ontwikkeld. Het boek de kwaliteitsmonitor gastouderopvang is een wetenschappelijk onderbouwd instrument. Het biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van hun gastouderopvang in kaart kunnen brengen. De kwaliteitsmonitor gastouderopvang richt zich o.a. op de onderdelen `Interactievaardigheden, Het

Kindertoeslag in 2020

Ouders met kinderen in de gastouderopvang gaan er in 2020 op vooruit. U krijgt meer kindertoeslag in 2020.De bureaukosten zijn niet verhoogd. Per uur gastopvang ontvangt u gaat in 2020 ten opzichte van 2019 omhoog. 

Soort kinderopvangLeeftijdTarieven per uur in 2019Tarieven per uur in 2020
Dagopvang0-4 jaar€ 8,02€ 8,17
Buitenschoolse kinderopvang4-12 jaar€ 6,89€ 7,02

Het personenregister

Alle gastouders staan ingeschreven in het personenregister. Kinderen zijn kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat er continu toezicht is op hun veiligheid. Gastouderbureau SharedCare heeft iedere gastouder en diens huisgenoten ingeschreven in het  personenregister. Alleen als mensen een schoon strafblad hebben, mogen zij op de opvangplek aanwezig zijn en alleen dan kunnen zij in het personenregister ingeschreven te staan. Kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van

Onderzoek `gastouders in beeld’

Er zijn twee uitgebreide onderzoeken geweest naar de kwaliteit van gastouderopvang. In 2017 is de  kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang vergeleken met die van andere vormen van opvang. U kunt het onderzoek hier lezen.  In 2014 verscheen het 96 pagina tellende rapport ” van het Kohnstaminstituut. Hieronder vindt u enkele uitspraken van gastouders uit het rapport. De samenvatting kunt u

Gratis EHBO cursus

Voor gastouders die via ons bureau kinderen opvangen is de herhalingscursus gratis. Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Jaarlijks belanden 140.000 kinderen op de spoedeisende eerste hulp. In deze cursus leer je alle vaardigheden die je nodig hebt voor eerste hulp aan baby’s en kinderen. Je leert wat de meest voorkomende letsels zijn en hoe je moet reanimeren. Maar je leert ook hoe te handelen

De gastouder als zzp-er

Bent u een zzp-er? Op 10 april 2017 heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. De Rechtbank Breda heeft geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. Wel moet je

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderbureau Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2020 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl