SharedCare Groningen

06-340 342 47

Alles goed geregeld

Aanvragen bi SharedCare-Groningen         Alles goed geregeld

Het is belangrijk dat een gastouderbureau alles rondom de gastouderopvang goed regelt. Vraagouders en gastouders kunnen alle contracten, facturen, overzichten van genoteerde uren, gespreksverslagen, nieuwsbrieven, notulen van de (gast)oudercommissie etc vinden in hun eigen online dossier. Gastouders kunnen daarnaast literatuur en artikelen over belangrijke aspecten van het pedagogische werken vinden in hun online dossier. Maandelijks ontvangen ouders een factuur waarop het bedrag voor de gastouder en de bureaukosten zijn uitgesplitst. Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouder binnen vijf dagen na de betaling van de vraagouder, uitbetaald wordt. Meestal is de uitbetaling al binnen 24 uur bij de gastouder binnen. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen ouders en gastouders een jaaroverzicht van de kosten cq verdiensten. Voor de gastouder en het opvangkind hebben we een WA verzekering afgesloten. Alles goed geregeld voor een betaalbaar tarief!

Leges

Er zijn gemeenten die hoge leges heffen voor de inschrijving van nieuwe gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente brengt de leges voor de  gastouder opvang in rekening bij het gastouderbureau. Het gastouderbureau stuurt de factuur van de leges naar de gastouder en/of naar de vraagouder. Dit is afhankelijk van de opvangplek. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. In sommige situaties betalen wij mee aan de leges. Vraag naar de voorwaarden!

Privacy 

Gastouderbureau SharedCare behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden tenzij gastouderbureau SharedCare daartoe wettelijk verplicht is. Denk daarbij aan de gegevens die het gastouderbureau aan de gemeente, de belastingdienst of de GGD moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang. Het gastouderbureau en al onze gastouders werken met een persoonlijk privacystatement. Hier vindt u het privacystatement van uw gastouderbureau. Het privacystatement van uw gastouder staat in hun online portaal. U kunt deze opvragen bij uw gastouder. 

Inschrijfformulier en Contactformulier

Het inschrijfformulier dat u op onze website invult is beveiligd. Tevens is onze gehele website en de email beveiligd. Mogelijk nemen wij contact met u op nav van de door u  verstrekte gegevens. Gegevens gebruiken wij uitsluitend om de door u aangevraagde service te verlenen. 

Inspectierapporten

De gastouder en het gastouderbureau worden gecontroleert door de GGD. Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. U kunt het inspectierapport van het gastouderbureau en van de gastouder inzien op de website van het landelijk register https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl of via deze link.Onze algemene voorwaarden, onze informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling en o.a. het pedagogisch beleid, protocol kindermishandeling en o.a. het wijzigingsformulier vindt u hier.

Analyse & Tracking cookies

GOB SharedCare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GOB SharedCare bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Gegevens delen is uitgezet voor Google Analytics. Ook het delen van gegevens voor advertentie doeleinden is uit gezet. Gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Op onze website vindt u geen buttons waarmee u onze berichten of pagina kunt promoten. Denk aan het ‘liken’ via facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Wij gebruiken eveneens geen cookies.

 

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderbureau Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2020 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl