SharedCare Groningen

06-340 342 47

Financiën en administratie

Financiën en Administratie

Wij werken met het softwareprogramma van Atane genaamd Portabase. Gastouder en vraagouder(s) hebben een eigen inlogcode waarmee alle relevante informatie terug te vinden is. Zo kunnen vraagouder(s) alle facturen, verslagen van de evaluatiegesprekken, nieuwsbrieven, notulen van de oudercommissie, onze informatiebrochure,  de algemene voorwaarden, de klachtenregeling etc. vinden in hun eigen online dossier en kunnen gastouders de opgepaste uren registreren en alle urenoverzichten, gespreksverslagen, literatuur en lesmateriaal inzien. Maandelijks ontvangen ouders een factuur waarop het bedrag voor de gastouder en de bureaukosten zijn uitgesplitst. Het gastouderbureau hanteert de kassiersfunctie voor de opvangvergoeding aan de gastouder. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen ouders en gastouders een jaaroverzicht van de kosten cq verdiensten. Tevens zorgt het gastouderbureau voor het opmaken van de contracten en het doorvoeren van aanvragen en wijzigingen in het landelijk register.  Voor de gastouder en het opvangkind hebben we een WA verzekering afgesloten.

Leges

Er zijn gemeenten in Nederland die hoge leges heffen voor inschrijving van nieuwe gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als uw gemeente leges heft, moet u voor deze registratie leges betalen. De gemeente brengt de leges gastouderopvang in rekening bij het gastouderbureau. Het gastouderbureau stuurt voorafgaand aan het indienen van de aanvraag de factuur van de leges naar de gastouder of (afhankelijk van de opvangplek) naar de vraagouder. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. 

Privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u en de door u gekozen ouder of gastouder hebben. Daarbij zullen we niet meer gegevens aan de ouders of gastouder ter beschikking stellen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst. Als de overeenkomst die wij met u hebben eindigt, zullen wij na vijf jaar de persoonsgegevens uit onze bestanden vernietigen tenzij u ons verzoekt deze eerder te vernietigen. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens in het kader van controle aan de GGD, belastingdienst of andere bevoegde instanties te verstrekken. Het gaat daarbij om naam en geboortedatum ouders, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum van uw kind(eren), naam en telefoonnummer van de gastouder(s), haar adres, postcode, woonplaats (s), verklaringen omtrent het gedrag van de gastouder(s) en huisgenoten en de met u gesloten overeenkomsten. Lees hier ons privacyreglement en het Privacy Statement-van Gastouderbureau SharedCare

 Inspectierapporten

Klik hier voor het  Inspectierapport van 2017 en Inspectierapport SharedCare_2018. Onze algemene voorwaarden, onze informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling en o.a. het pedagogisch beleid, protocol kindermishandeling en o.a. het wijzigingsformulier vindt u hier.

Als bureau worden wij gecontroleerd door de GGD. Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. Ook onze gastouders worden door de GGD gecontroleerd. U kunt hun inspectierapport eveneens inzien op de website van het landelijk register https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl of via deze link.

 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres