Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Alles goed geregeld

Aanvragen bi SharedCare-Groningen

Waarom SharedCare?

Bij SharedCare is alles rondom de opvang van uw kind goed geregeld. Maandelijks ontvangen ouders een factuur waarop het bedrag voor de gastouder en de bureaukosten zijn uitgesplitst. Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouder haar geld zo snel mogelijk op haar rekening heeft staan. Na de betaling door de vraagouder heeft de gastouder het geld meestal binnen 24 uur op haar rekening staan. 

Goed verzekerd

Voor de gastouder en het kind hebben we een WA verzekering afgesloten. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk het is dat dit goed geregeld is. Bij SharedCare regelen we dit soort zaken zonder dat u daar extra voor betaald (zie onze tarieven)! 

Voorstellen

Gastouderbureau SharedCare is in 2012 opgericht door Joyce Goudriaan. Na 22 jaar gewerkt te hebben in de hulpverlening (als algemeen maatschappelijk werkster en als jeugdbeschermer) was ik toe aan een nieuwe uitdaging. In 2012 ben ik als zelfstandige begonnen in de (innovatieve) gastouderopvang en heb ik SharedCare opgericht. In 2015 heb ik de training “Train de Trainer voor Stafleden, Oog voor interactie” gevolgd van het NJI. Daarna heb ik in 2016 de “VIPP-SD (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting)’  gedaan aan de universiteit van Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen. Beide cursussen heb ik gevolgd om gastouder de cursus `oog voor interactie‘ te kunnen geven. Er zijn inmiddels drie groepen gastouders getraind.  In 2019 heb ik het maatwerktraject `Beroepsregistratie Jeugd en Gezinsprofessional’ gedaan aan de hogeschool van Amsterdam. Openheid en wederzijds vertrouwen vind ik in de samenwerking met ouders en gastouders van groot belang.  

SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. Zie ook de inspectierapporten van SharedCare. 

Leges

Er zijn gemeenten die hoge leges heffen voor de inschrijving van nieuwe gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente brengt de leges voor de  gastouder opvang in rekening bij het gastouderbureau. Het gastouderbureau stuurt de factuur van de leges naar de gastouder en/of naar de vraagouder. Dit is afhankelijk van de opvangplek. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. In sommige situaties betalen wij mee aan de leges. Vraag naar de voorwaarden!

Privacy 

Gastouderbureau SharedCare behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden tenzij gastouderbureau SharedCare daartoe wettelijk verplicht is. Denk daarbij aan de gegevens die het gastouderbureau aan de gemeente, de belastingdienst of de GGD moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang. Het gastouderbureau en al onze gastouders werken met een persoonlijk privacystatement. Hier vindt u het privacystatement van uw gastouderbureau. Het privacystatement van uw gastouder staat in hun online portaal. U kunt deze opvragen bij uw gastouder. 

Inspectierapporten

De gastouder en het gastouderbureau worden gecontroleert door de GGD. Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. U kunt het inspectierapport van het gastouderbureau en van de gastouder inzien op de website van het landelijk register https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl of via deze link.Onze algemene voorwaarden, onze informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling en o.a. het pedagogisch beleid, protocol kindermishandeling en o.a. het wijzigingsformulier vindt u hier.

Inschrijfformulier en Contactformulier

U kunt contact opnemen via het contactformulier of u kunt zich direct inschrijven via het inschrijfformulier. Wij nemen zo mogelijk contact met u op.

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl