Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Financien en adminístrate

Financiën en Administratie

Bij Gastouderbureau SharedCare regelen wij op zorgvuldige wijze de financiën en de administratie. Gastouders en vraagouder(s) hebben een eigen inlogcode waarmee alle relevante informatie terug te vinden is. Zo kunnen vraagouder(s) alle facturen, urenregistratie, verslagen, nieuwsbrieven, notulen van de oudercommissie, de algemene voorwaarden, de klachten c.q. privacy reglementen e.a. zaken vinden in hun eigen online dossier. Gastouders kunnen naast bovenstaande stukken ook literatuur en lesmateriaal inzien. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen ouders en gastouders een jaaroverzicht van de kosten cq verdiensten. Tevens zorgt het gastouderbureau voor het opmaken van de contracten en het doorvoeren van aanvragen en wijzigingen in het landelijk register. En dit alles voor een redelijk tarief*.

Leges

Let op: sommige gemeentes brengen leges in rekening bij de aanvraag voor een opvangplek voor de registratie- / wijzigingsprocedure. Informeer hiernaar bij de gemeente waarin de opvang plaatsvindt. De factuur voor de leges stuurt de gemeente naar het gastouderbureau. Het gastouderbureau stuurt voorafgaand aan het indienen van de aanvraag de factuur van de leges naar de gastouder of (afhankelijk van de opvangplek) naar de vraagouder. De factuur dient voorafgaand aan het opsturen van de aanvraag te zijn voldaan.

Privacy

Wij verwerken niet meer gegevens van ouders ouders en gastouder dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als de overeenkomst die wij met u hebben eindigt, zullen wij na vijf jaar de persoonsgegevens uit onze bestanden vernietigen. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens in het kader van controle aan de GGD, de belastingdienst of andere bevoegde instanties te verstrekken. Het gaat daarbij om naam en geboortedatum ouders, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum van uw kind(eren), naam en telefoonnummer van de gastouder(s), haar adres, postcode, woonplaats (s), verklaringen omtrent het gedrag van de gastouder(s) en huisgenoten en de met u gesloten overeenkomsten. Lees hier ons privacyreglement. 

 Inspectierapporten

Meer informatie zoals laatste Inspectierapport, de voorgaande inspectierapporten, onze informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling, de algemene voorwaarden en o.a. het wijzigingsformulier vindt u hier.

Als bureau worden wij gecontroleerd door de GGD. Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. Ook de gastouders worden door de GGD gecontroleerd. U kunt hun inspectierapport eveneens inzien op de website van het landelijk register https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Aanvragen bi SharedCare-Groningen

 

 

 

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl