Evaluatieformulier gastouders

Wij hebben jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder. Wij denken zoveel mogelijk met de gastouder mee zodat zij met plezier haar werk kan doen. In dit gesprek komen alle punten aan bot jij van belang vindt voor een goede en veilige opvang van kinderen. Gesprekspunten zijn o.a. de pedagogische aanpak, hoe is het contact met het kind en met de ouders, hoe is het contact tussen de kinderen onderling, welke activiteiten onderneem je met de kinderen en zijn er nog aandachtspunten mbt de financiën of bijv. de risico-inventarisatie. Klik hier voor het invullen van  het formulier  `voorbereiding Voortgangsgesprek’. 

Wij nemen contact met u op