SharedCare Groningen

06-340 342 47

Nieuws

De kosten van uw gastouder in 2019

Ouders met kinderen in de opvang gaan er ook in 2019 op vooruit. De maximale prijs per uur kinderopvang 2020 ten opzichte van 2019:

Soort kinderopvangLeeftijdTarieven per uur in 2019Tarieven per uur in 2020
Dagopvang0-4 jaar€ 8,02€ 8,17
Buitenschoolse kinderopvang4-12 jaar€ 6,89€ 7,02
Gastouderopvang0 – 12 jaar€ 6,15€ 6,27

Gaan uw kinderen

Informatie over het personenregister!

In 2018 is het Personenregister kinderopvangvang van start gegaan. Het register is ontwikkeld om de veiligheid op plekken als kinderdagverblijven en gastouderopvanglocaties zo goed mogelijk te waarborgen. Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt, geen strafblad heeft, bestaat sinds 1 maart 2013 de continue screening. Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Voormalig minister Asscher heeft ingezet

Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW het meetinstrument de ‘Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang’ ontwikkeld. Het boek is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus zelf op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van hun gastouderopvang in kaart kunnen brengen. Het instrument richt zich op de onderdelen

Onderzoek `gastouders in beeld’

Er zijn twee uitgebreide onderzoeken geweest naar de kwaliteit van gastouderopvang. In 2017 is de  kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang vergeleken met die van andere vormen van opvang. U kunt het onderzoek hier lezen.  In 2014 verscheen het 96 pagina tellende rapport “Gastouders in beeld – een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland” van het Kohnstaminstituut. Hieronder vindt u enkele uitspraken

Bij gastouders krijg je persoonlijke aandacht

Cursus `oog voor interactie’

Cursus-oog voor interactie-SharedCareDe training `oog voor interactie’ wordt bij voldoende belangstelling aan gastouders van GOB SharedCare aangeboden.  De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van meerdere huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden worden in de cursus diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. De kracht van de cursus schuilt in de combinatie van

Urencriteria gastouderopvang

Op 10 april 2017 heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. De Rechtbank Breda heeft geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. Wel moet je per jaar 

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderburea Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2016 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres