SharedCare Groningen

06-340 342 47

Nieuws

Vraagouders gaven onze gastouders in 2017 gemiddeld een 8,5

 Jaarlijks evalueert SharedCare de dienstverlening en kwaliteit van de gastouder en het gastouderbureau met de vraagouders.

Dit tevredenheidsonderzoek wordt bij ouders van SharedCare afgenomen via `de verbetermeter’. De verbetermeter is een geautomatiseerde tool om de oudertevredenheid binnen de kinderopvang c.q. gastouderopvang te meten. Op een vast moment worden de vragenlijsten naar de ouders verstuurd welke anoniem ingevuld kunnen worden. Deze vragenlijsten resulteren in een

De kosten van uw gastouder in 2019

Ouders met kinderen in de opvang gaan er ook in 2019 op vooruit. Maximale prijs per uur kinderopvang 2019 ten opzichte van 2018:

Soort kinderopvangLeeftijdTarieven per uur in 2018Tarieven per uur in 2019
Dagopvang0-4 jaar€ 7,45€ 8,02
Buitenschoolse kinderopvang4-12 jaar€ 6,92€ 6,89
Gastouderopvang0 – 12 jaar€ 5,91€ 6,15

Als uw Gaan uw

Voldoet u aan het urencriteria voor gastouders?


Op 10 april 2017 heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. De Rechtbank Breda heeft in 2017 geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. Wel moet je per

Bij gastouders krijg je persoonlijke aandacht

Cursus `oog voor interactie’

Cursus-oog voor interactie-SharedCareDe training `oog voor interactie’ wordt aan alle gastouders van GOB SharedCare aangeboden.  De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van meerdere huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden worden in de cursus diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen. De kracht van de cursus schuilt in de combinatie van de theorie

Ander nieuws

Samenvatting onderzoek gastouderopvang

Het Kohnstamminstituut is een kennis en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het kohnstaaminstituut heeft een drietal onderzoeken naar de kwaliteit van de gastouderopvang in Nederland afgerond. Zo is er een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van gastouderopvang, wordt er onderzocht welke elementen de kwaliteit van de gastouderopvang bepalen en wordt gekeken wat we kunnen

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderburea Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2016 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Klaverlaan 28 Haren
Postcode: 9753 BN
Telefoon: 050-8507711
Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres