Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Nieuws

Vraagouders geven onze gastouders in 2017 gemiddeld een 8,5

 Jaarlijks evalueert SharedCare de dienstverlening en kwaliteit van de gastouder en het gastouderbureau met de vraagouders.

Dit tevredenheidsonderzoek wordt bij ouders van SharedCare afgenomen via `de verbetermeter’. De verbetermeter is een geautomatiseerde tool om de oudertevredenheid binnen de kinderopvang c.q. gastouderopvang te meten. Op een vast moment worden de vragenlijsten naar de ouders verstuurd welke anoniem ingevuld kunnen worden. Deze vragenlijsten resulteren in een

Kinderopvangtoeslag 2018

Kinderopvang 2017Ouders met kinderen in de opvang gaan er ook in 2018 op vooruit. De maximum uurtarieven worden verhoogd. Ze stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling. De maximale vergoeding voor voor de gastouderopvang wordt in 2018 € 5,91 euro. In 2017 was dit € 5,75 euro.

Vraag tijdig uw kinderopvangtoeslag aan!

Gaan uw kinderen in 2018 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden

Zelfstandigenaftrek voor gastouders?

zelfstandigenaftrek gastouders?In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Echter inmiddels is er vooruitgang in dit dossier.

Op 10 april jl. heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als

Bij gastouders krijg je persoonlijke aandacht

Cursus `oog voor interactie’

Cursus-oog voor interactie-SharedCareDe training `oog voor interactie’ wordt aan alle gastouders van GOB SharedCare aangeboden. De cursus wordt in kleine groepjes gegeven en de eerste groep is begin april 2017 van start gegaan. De training bestaat uit vier bijeenkomsten, het maken van meerdere huiswerkopdrachten en het filmen van de interacties met de opvangkinderen. De zes interactievaardigheden worden in de cursus diepgaand uitgewerkt

Ander nieuws

Ander Nieuws

Samenvatting onderzoek gastouderopvang

Het Kohnstamminstituut is een kennis en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het kohnstaaminstituut heeft een drietal onderzoeken naar de kwaliteit van de gastouderopvang in Nederland afgerond. Zo is er een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van gastouderopvang, wordt er onderzocht welke elementen de kwaliteit van de gastouderopvang bepalen en wordt gekeken wat

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderburea Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2016 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Klaverlaan 28 Haren
Postcode: 9753 BN
Telefoon: 050-8507711
Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres