Gastouderbureau Groningen

06-340 342 47

Waarom een gastouder?

Voor kleine kinderen is gastouderopvang een veilige, relatief stabiele factor in hun leven. Omdat gastouderopvang kleinschalig is, krijgt een kind alle aandacht die het nodig heeft. Er ontstaat al snel een band met de gastouder en de andere aanwezige kinderen. Hierdoor raken ook de allerkleinsten snel vertrouwd met de opvangsituatie. Gastouders zijn in staat hun gedrag aan te passen aan de behoeften van uw kind. Zij kunnen voor een omgeving zorgen met voldoende uitdaging zonder de stress die een grote groep kinderen met zich mee brengt. Ook is de gastouder uw directe aanspreekpunt en zijn er geen wisselende leidsters aanwezig.

Als uw kind zich een keertje niet zo lekker voelt is een gastouder instaat om daar mee om te gaan. De keuze voor een gastouder is en blijft vooral een gevoelskwestie. U kiest wat bij u past.

 

Waarom Gastouderbureau SharedCare?

Het unieke van gastouderopvang is dat ouders en gastouders direct invloed hebben op het pedagogisch klimaat. Zij zijn het immers die met behulp van de bemiddelingsmedewerker onderling afspraken maken over de gewenste opvangsituatie. In rechtstreeks overleg tussen ouder en gastouder kan besproken worden hoe de eigenheid van het kind tot zijn recht kan komen.

Onze gastouders werken graag met kinderen. Wij selecteren gastouders op het hebben van een liefdevolle en positieve opvoedingshouding. Natuurlijk zijn de opvoedingskwaliteiten van de gastouder het allerbelangrijkste. Het is echter ook belangrijk dat een gastouderbureau goed bereikbaar is, zorgvuldig is en de administratieve zaken goed geregeld. SharedCare is een kleinschalig en laagdrempelig gastouderbureau. We denken met ouders en gastouders mee en bieden de ondersteuning die nodig is om de opvang goed te laten verlopen. Ouders moeten met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan en ook gastouders moeten hun taken zonder zorgen kunnen uitvoeren.

 

Vraagouders Sharedcare Groningen

LRKP

Gastouderbureau SharedCare staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 214980261. Lees meer over de voordelen van Gastouderbureau SharedCare voor gastouders en vraagouders en over onze visie en werkwijze op deze website.We streven naar een transparante werkwijze, hanteren betaalbare bemiddelingskosten en zijn lid van de landelijke geschillencommissie kinderopvang. Meer informatie zoals het laatste Inspectierapport, de informatiebrochure, de interne en externe klachtenregeling, algemene voorwaarden en o.a. het wijzigingsformulier vindt u hier.

Copyright

Alle tekst op deze site is het exclusieve eigendom van SharedCare Gastouderbureau Groningen en is beschermd op grond van internationale copyrightwetten.

© 2020 shared-care.nl

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare

Werkgebied

Provincie Groningen /Drenthe

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl